ლეონიძის  № 3
თბილისი, 0134

ტელ.:  + 995 32 181 370
ფაქსი:  +995 32 931 705
ელ-ფოსტა: info@diaspora.gov.ge 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

ვახტანგ მამალაძე: info@diaspora.gov.ge 

ტელ.:    + 995 32 181 370

მობ.:    + 995 591 111 231

 

 

 

 

საკონტაქტო პირი:
სახელი *
გვარი 
ელ.ფოსტა *
ტელეფონი 
კომპანია 
თანამდებობა 
შეტყობინება *